Pages

Oct 31, 2014

เพราะนึกถึงจึง Referenceการส่งต่อความนึกถึงด้วย Reference
เป็นการสื่อสารเฉพาะทาง
ที่คงมีคิดสหายไม่กี่คน
จะส่งมา ถูกที่ ถูกเวลา

และ
ข้าพเจ้าก็อาจเป็นคนแปลก
ที่อาจใช้อะไรแบบนี้
เป็นเชื้อเพลิงความคิด


การเติมแรงผลักดันดีๆ ให้กัน
จึงยังเป็นเรื่องจำเป็น
ไม่ว่าจะมา ในรูปแบบไหน

ขอบคุณสหาย PML


31 / OCT / 2014
No comments: