Pages

Jun 5, 2010

21 ข้อคิดจาก ศุ บุญเลี้ยง

1. อย่าหาสมุดที่ห้องสมุด สมุดหาที่ศูนย์หนังสือ
2. ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จไม่อยู่ที่นั่นเสมอไป
3. เรียนรู้สิ่งที่พ่อ แม่ ไม่สั่งสอนด้วย
4. อย่าไว้ใจคนที่สุภาพเกินไป
5. ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงจัง
6. พกปากกา
7. อย่าบอกว่าดีหรือไม่ดี ให้ใช้คำว่า ชอบหรือไม่ชอบ
8. ใช้ไหมขัดฝัน
9. ซื้อของที่คุ้ม ของที่ดี ไม่ใช่ของถูกหรือแพง
10. หาโค้ชดีให้เจอ (ต้องโดน)
11. โจมตีความคิดตัวเอง
12. ฝึกโดนติ
13. สิ่งสำคัญต้องใช้สัมพันธภาพแลกมา
14. หัดฉวยจังหวะ คว้าโอกาส พร้อมที่จะใช้โอกาส
15. อย่าช่วยคนที่ถูกกระชากสร้อย
16. หัดใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ อ่านคู่มือและศึกษาความเหมาะสม ฝึกดูแผนที่
17. อย่าทำงานเป็นฝูง ให้ทำเป็นทีม
18. กล้าในสิ่งที่ควรกล้า กลัวในสิ่งที่ควรกลัว
19. ประหยัดอารมณ์
20. อย่าตัดสินคนจากการแต่งตัว แต่แต่งตัวให้ดี
21. ทางไปสู่ความลำบากนั้นไปสบาย ทางไปสู่ความสบายนั้นไปลำบากที่มา : บทสัมภาษณ์ ศุ บุญเลี้ยง สุขแบบพอดี
ขวัญเรือน ฉบับ 924
ปักษ์หลังเดือนพฤษภาคม 2553 หน้า 138 - 149
ขอบคุณ katikala.comNo comments: