Pages

May 17, 2010

เชื่อในคนไทย เชื่อในความดี

ดึกแล้ว...
นอนไม่หลับ คิดถึงบ้านครับ...คิดถึงบ้านของเรา ถ้างานโฆษณาคือการชวนเชื่อ
คืนนี้เลยค้นหาโฆษณาที่จะมาชวนให้ "เชื่อในคนไทย เชื่อในความดี"


คนไทยเท่านั้นที่ทำให้เมืองไทย น่าอยู่

One Big Family
ความดีสวยงามเสมอ


อยากเห็นคนไทย รักกันได้อย่างเดิม


พรุ่งนี้เช้า...
ไม่รู้ว่าความขัดแย้ง จะเปลี่ยนท้องถนน เปลี่ยนอารมณ์คน ไปยังไง
แต่เชื่ออย่างนึงว่า ถ้าทุกคนยังมีสามัญสำนึกแบบไทยๆ ที่เราเคยมี
เชื่อว่าความดีจะมีอยู่

THAI COMMON SENSE...เป็นคนดี


Jakksky

17 May 2010
Bangkok, Thailand

No comments: