Pages

Sep 2, 2008

ปัญญาชน กับ สุภาพบุรุษ

ท่ามกลางความขัดแย้งทางความคิดของขั้วการเมือง

สองคำที่จะคลี่คลายปัญหาได้บ้างน่าจะเป็น
"ปัญญาชน กับ สุภาพบุรุษ"

เรียกร้องแบบปัญญาชน
รับฟังอย่างสุภาพบุรุษ
ฟังดูอุดมคติไปซักหน่อย
แต่
อยากให้คนที่เฝ้ามองอยู่
สำรวจการกระทำของทั้งสองฝ่าย
แล้ว
ตัดสินด้วยสามัญสำนึก ไม่ใช่ความชอบ หรือแม้แต่กฏหมาย
ว่าพันธมิตรฯ ใช้พลังที่มีในขอบเขตของปัญญาชนหรือไม่
แล้วรัฐบาลได้ใช้อำนาจแบบที่สุภาพบุรุษพึงปฏิบัติรึเปล่า

?
แต่เราต้องจ้องมองท่าทีของรัฐบาลเป็นพิเศษหน่อยในฐานะผู้ถือกฏหมายที่กำลังถูกขับไล่

ผมไม่เป็นกลางนะแต่เลือกข้างตามความรู้สึก
ในฐานะประชาชนที่คิดทื่อๆ ว่า
'การเมือง' โดยสันดานแล้ว เป็น 'ปัญหา' ไม่ใช่ 'ที่พึ่ง' ของการดำรงชีวิตอย่างอิสระ
อุดมการณ์ทางการเมืองที่ต่างกันเป็นเรื่องสร้างสรรค์ได้
ถ้าเราไม่เอาการเมืองมาผูกกับชีวิตมากไป แล้วก็แบ่งข้าง
กันอย่างเอาเป็นเอาตาย...ไม่จำเป็นนะ
-ผู้นำที่ไม่เป็นสุภาพบุรุษควรออกไปครับ-

3 กันยายน 2551
ประเทศไทย

No comments: