Pages

Apr 3, 2008

ปรับโฉมใหม่

เจอของเล่นใหม่ๆ ใน Blogger เจ๋งดีวะ
สังเกตความเปลี่ยนแปลงที่แถบด้านข้างได้
ใส่ Twitter เข้ามาก็ได้ง่ายๆ เปลี่ยนชื่อหัวข้อ
ให้มันเข้ากันหมดเลยเป็นเช่นนี้
Live : Twitter
Labels : Catagory
Link : Link
List : Archive

แถมยังเอารูปขึ้นบนเฮดได้ง่ายๆ เลยเอา
รูปถ่ายในช่วงเวลานี้ มาขึ้นก็ดีเหมือนกัน
เดี๋ยวต้องเชื่อม โดเมนเนมเข้ามาที่นี่ดีกว่านะ

ไม่หลับไม่นอน
๋JAKK

No comments: