Pages

Feb 4, 2008

jakksky 07-08

เก็บไว้เตือนความจำ
ว่าเวลาผ่านไปเร็วชิบ
ยิงกว่า Space ชิบหายไปในอวกาศซะอีก

หน้าตาของ jakksky.com ช่วงปี 07-08

jakksky.com

เมื่อครบปีครบวาระค่าโดเมน
แม้จะมีงบประมาณมาละลายลงแม่น้ำไซเบอร์ลดลงมากในปีนี้
ก็ยังอุตส่าห์ (เสือก) พยายามเก็บชื่อโดเมนเอาไว้
ด้วยค่าใช้จ่ายเท่ากับค่าเหล้าหนึ่งคืน
เพราะก็แค่รู้สึกเหมือนคนเดินขึ้นภูกระดึงมาถึงซัมแรก
แล้วจะให้ลงไปเดินเริ่มต้นใหม่ ก็กระไรอยู่
ไอ้กระผมก็คนเดินช้า ถ้าไม่เก็ยใบไม้ กิ่งไม้ข้างทาง
ที่อุตส่ห์หามาได้บ้าง ก็รู้สึกจะทำให้ยิ่งลืมเป็าหมายกันเข้าไปใหญ่
เอาว่าเก็บไว้แล้วสบายใจ และก็อุ่นใจว่าถึงจะช้า
แต่ว่าก็ยังมีเป้าหมายอยู่

JAKKSKY

No comments: