Pages

May 18, 2014

เลือกโลกMovie: Another Earth (2011)

ชีวิตมักชวนเชื่อว่าเรามีทางเลือก
โลกหมุนไปแล้ว ไม่เคยหมุนกลับ
แต่ความฝันถึงโลกคู่ขนานก็ยังคงอยู่
คู่กับความเศร้า ความสูญเสีย ของผู้คน

ชีวิตเดินไปเรื่อยๆ พร้อมกับโลกหมุน
แต่ระบบสุริยะจักรวาลในใจบางทีเนิบช้ากว่า
คงจะน่าสนใจถ้าในบางจังหวะชีวิตเราเลือกได้
ว่าจะให้โลกหมุนกลับหลัง หรือเคลื่อนไปข้างหน้า

ถ้าโลกคู่ขนานมีอยู่จริง
เราจะเลือกโลกได้ไหม
หรือใครจะเลือกโลกของเรา

jkk
18may2014
bkk


No comments: