Pages

Oct 28, 2013

เด็กชายคนเดิม

อิสระในการสร้างรัง....สัญชาตญานดั้งเดิมของเด็กผู้ชาย ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

 

Movie: The Kings of Summer

เด็กผู้ชาย ร้องเรียกหาอิสระ ที่จะสร้างกฏของตัวเอง
สร้างบ้าน หาอาหาร ปกป้องความรัก...คนรัก
เมื่อมีบ้าน มีอาหาร จากกฏที่ตัวเองเชื่อมั่นแล้ว
แต่ไม่มีความรัก...คนรัก อยู่ด้วยกันที่บ้าน

เด็กผู้ชาย ต้องส่องกระจก มองหาตัวเอง อีกครั้ง
แต่สิ่งที่เห็น คือผู้ใหญ่คนนั้น
คนที่สร้างกฏของบ้านขึ้นมานั่นเอง

เด็กผู้ชายคนนั้น - ผู้ใหญ่คนเดิม

 

No comments: