Pages

Jan 11, 2013

ไทยไทย

คนไทยใช้ชีวิตตามความเชื่อ
โดยไม่จำกัดรูปแบบการดำรงชีวิต

เราจัดวาง ไม่ใช่ ออกแบบ
เราศรัทธา ไม่ใช่ มั่นใจ
เราผูกพัน ไม่ใช่ รัก
เราเฝ้ารอ ไม่ใช่ มุ่งมั่น
เรารู้ทัน แต่เรา ไม่เท่าทัน
เราแค่ทำได้ ไม่ใช่ อยากทำ
เราเสริม แต่ไม่ ค่อยสร้าง
เราปรับ แต่ เราไม่แก้
เราหมั่นใส้ แต่ ไม่แข่งขัน
เรานินทา เราไม่ได้ด่า
เราทน แต่เรา ไม่ยอม
เราสงสาร แต่เรา ไม่รู้วิธีช่วย
เราง่ายๆ แต่เรา ไม่พอใจ
เราเจริญขึ้น แต่เรางามน้อยลง

jakk
88/234No comments: