Pages

Mar 18, 2011

Tools: Google Docs with Real-Time Conversation

Google Docs หาฟังก์ชั่นใหม่มาให้เล่น
"discuss shared documents in real-time"
เท่าที่เห็นจากคลิปที่ review สรุปไวๆ ได้ว่า
เป็นการผสม Google Wave ที่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่
ในการทำ real-time conversationแต่เมื่อปรับมารวมกับ
Google Docs ทำให้การแชร์เอกสารออนไลน์
จะเป็นการได้ทำเอกสารไปพร้อมๆ กันแบบ real time! ด้วยsource: Docs Blog


No comments: