Pages

Oct 2, 2010

เหงาฝันเพราะจริงเกิน

lonely for real

เหม่อ เหม่อ
ลอย ลอย
คอยเพื่อนชื่อ ฝัน
นัดกันไว้ซะดิบดี
เร็วๆ นี้เดี๋ยวเจอกัน

แค่แวะไปคุยกับความจริง
จริง... เกิน

ยังรออยูไหม
ฝัน

Bangkok,1Oct 2010
jakksky

No comments: