Pages

Dec 20, 2008

ใกล้ตี2 วันศุกร์ ปลายปี

ตัวอักษรเหล่านี้เขียนเพื่อชำระล้าง คราบความเปลี่ยนแปลง
ของจังหวะชีวิตให้ไม่ตกค้าง กังวล ทั้งจังหวะเดิมและก้าวเดินใหม่

...............

พยายามปรับระบบเวลา สังคมใหม่ เพื่อนเก่า
งานเดิม งานใหม่ คุ้นชิน แปลกใหม่
ให้ทุกๆ อย่าง ลงตัว...

เพ้อๆ เพราะทำงานหลายอย่างไม่ทัน
ทำให้หลายคนต้องรอ.....
ต้องจบความกังวลทั้งหมด
แล้ว......

ลงมือทำ

jakk
20 DEC 08

No comments: