Pages

Oct 10, 2008

ขอร่วมขับไล่รัฐบาล

หลงในอำนาจ
อ้างทำตามหน้าที่...

คุณเข้าใจรึเปล่าว่า

หน้าที่ของรัฐบาล
คือดูแลประชาชน
ทุกคน...

ไม่ใช่แค่แถลงนโยบา

ให้ หมาฟัง


*ช่วยกัน "จดจำ" ชื่อและบทบาท ของนักเลือกตั้งที่อยู่ในรัฐบาลชุดนี้ ไว้ให้ดีครับ
เราฆ่าพวกนี้ไม่ได้ แต่เราต้อง "ไม่ยื่นอำนาจ" ให้
"พวกบ้าอำนาจ" อีกต่อไป
และ
ประชาชนต้องไม่ทะเลาะกันเอง เพื่อนักกา
รเมืองที่แถลงนโยบายให้หมาฟัง


ดาวน์โหลดโปสเตอร์ "ร่วมมือขับไล่รัฐบาลด้วยกระดาษ A4"
ติดไว้หน้าโต๊ะทำงาน หน้าบ้าน หน้าห้องนอน ถ้าอยากร่วมแสดงความคิด
แม้เราจะไม่ใช่ Activism ที่ออกไปเดินขบวน ก็แสดงจุดยืนได้

No comments: